REGULAMIN REZERWACJI MIEJSC NA ZAJĘCIA GRUPOWE W FITNESS KLUBIE SYMETRIS

 

Konieczność określenia zasad rezerwacji wynika z faktu ograniczonej liczby miejsc na zajęciach fitness.

 

  1. Rezerwacji można dokonać: telefonicznie 41 362 68 00 ; 41 331 05 60 lub osobiście w recepcji klubu na 3 dni przed rozpoczęciem zajęć lub internetowo przez strefę klienta na www.symetris.pl na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
  2. W dniu planowanych zajęć rezerwacja jest możliwa tylko pod warunkiem dostępności miejsc na zajęciach.
  3. Rezygnacje z rezerwacji należy zgłosić najpóźniej 4 godziny przed rozpoczęciem zajęć, na które dokonano rezerwacji.
  4. Dwukrotne nieodwołanie rezerwacji w miesiącu powoduje utratę możliwości rezerwacji w kolejnym miesiącu kalendarzowym. Zajęcia nieodwołane na 4 godziny przed rozpoczęciem będą uważane za wykorzystane i rozliczone zgodnie z cennikiem.
  5. SYMETRIS Fitness Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanych zajęć po uzgodnieniu z zainteresowanymi (np. wydarzenia klubowe, konwencje, szkolenia fitness, przyczyny techniczne, przyczyny losowe.)
  6. SYMETRIS Fitness Klub zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć grupowych, Instruktora oraz odwołania zajęć jeśli na grupę przyjdzie mniej niż 5 osób. W zamian za to będzie istniała możliwość odrobienia tych zajęć na siłowni lub sali cardio.

 

Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.