REGULAMIN REZERWACJI MIEJSC NA ZAJĘCIA GRUPOWE obowiązujący od 1.01.2023 r.

 1. Rezerwacji miejsca na zajęcia grupowe może BEZPŁATNIE dokonać każdy Klubowicz posiadający aktywny status (aktywny karnet OPEN, bezterminowy OPEN lub wejściowy oraz karty partnerskie Benefit, Medicover, Fitprofit).
 2. Rezerwacji miejsca na zajęcia grupowe Klubowicz (posiadający aktywny karnet OPEN, bezterminowy OPEN lub wejściowy) może dokonać z tygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Posiadacze kart partnerskich (Benefit, Medicover, Fitprofit) mogą dokonywać rezerwacji miejsca na zajęcia grupowe z 3-dniowym wyprzedzeniem.
 4. Klubowicz posiadający aktywny karnet OPEN lub bezterminowy OPEN, może dokonać rezerwacji na maksymalnie 2 zajęcia w ciągu jednego dnia.
 5. Posiadacze kart partnerskich (Benefit, Medicover, Fitprofit) mogą dokonywać rezerwacji na maksymalnie 1 zajęcia dziennie.
 6. Rezygnacji z rezerwacji miejsca, bez poniesienia konsekwencji, można dokonać najpóźniej 3 godziny przed rozpoczęciem zarezerwowanych zajęć grupowych.
 7. Klubowicz, który nie odwoła rezerwacji i nie przyjdzie na zajęcia, zostanie obciążony: jednym wejściem z karnetu wejściowego lub skróceniem karnetu OPEN o dwa dni. 
 8. Klubowicz posiadający karnet bezterminowy OPEN (subskrypcję) lub będący posiadaczem karty partnerskiej, po dwukrotnym nieodwołaniu rezerwacji miejsca, traci możliwość rezerwacji miejsca na kolejne cztery tygodnie.
 9. Fitness Klub Symetris zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w nagłych przypadkach (przyczyny techniczne, przyczyny losowe), o czym poinformuje zapisanych Klubowiczów.
 10. Fitness Klub Symetris prowadzi ograniczoną listę rezerwową, na podstawie której instruktor może dopuścić do zajęć osoby spoza listy podstawowej.
 11. Spóźnienie na zajęcia wiąże się z brakiem możliwości wzięcia udziału w zajęciach.
 12. Fitness Klub Symetris zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na 2 godziny przed planowanym rozpoczęciem zajęć, jeśli na zajęcia zapisanych będzie mniej niż 7 osób.
 13. Fitness Klub Symetris zastrzega sobie prawo do zmiany instruktora prowadzącego zajęcia, o czym poinformuje zapisanych Klubowiczów.
 14. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.