REGULAMIN REZERWACJI MIEJSC NA ZAJĘCIA GRUPOWE W FITNESS KLUBIE SYMETRIS

Konieczność określenia zasad rezerwacji wynika z faktu ograniczonej liczby miejsc na zajęciach fitness.

 

  1. Rezerwacji można dokonać: telefonicznie 41 362 68 00 ; 41 331 05 60 ; 666 402 422 lub osobiście w recepcji klubu przed rozpoczęciem zajęć lub internetowo przez strefę klienta na WWW.SYMETRIS.PL.
  2. W dniu planowanych zajęć rezerwacja jest możliwa tylko pod warunkiem dostępności miejsc na zajęciach.
  3. Rezygnację z rezerwacji należy zgłosić najpóźniej 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć, na które dokonano rezerwacji. Można to zrobić online, telefonicznie i osobiście w recepcji klubu.
  4. Dwukrotne nieodwołanie rezerwacji w miesiącu powoduje utratę możliwości rezerwacji w kolejnym miesiącu kalendarzowym.
  5. SYMETRIS Fitness Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanych zajęć po uzgodnieniu z zainteresowanymi (np. wydarzenia klubowe, konwencje, szkolenia fitness, przyczyny techniczne, przyczyny losowe.)
  6. SYMETRIS Fitness Klub zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć grupowych, Instruktora oraz odwołania zajęć jeśli na zajęcia przyjdzie mniej niż 4 osoby.

 

Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.