1. Klienci Fitness Klubu SYMETRIS zostali poinformowani o nowym regulaminie dot. zasad bezpieczeństwa w klubie – drogą mailową lub za pośrednictwem strony internetowej. Regulamin oraz zasady bezpieczeństwa, będące jego uzupełnieniem, dostępne są w
recepcji Klubu.

2. Podczas przemieszczania się po Klubie należy nosić maseczkę zakrywającą nos i usta (w trakcie ćwiczeń nie ma takiego obowiązku).

3. W klubie znajdują się informacje dot. bezpiecznego korzystania z obiektu, wywieszone na specjalnych tablicach informacyjnych oraz w widocznych miejscach na ścianach.

4. W salach fitness znajdują się oznaczenia pomagające zachować bezpieczną odległość ćwiczących. W przypadku ich braku przyjmuje się taką liczbę osób, w której możliwe jest zachowanie odległości 1,5m pomiędzy ćwiczącymi.

5. Przed wejściem do klubu umieszczono naklejki informujące o zasad bezpieczeństwa, m.in. o zachowaniu między osobami oczekującymi na wejście 2m odległości.

6. Sprzęt do treningów i ćwiczeń został rozstawiony od siebie przynajmniej o 1,5m. Urządzenia, dla których nie udało się spełnić określonej odległości zostały wykluczone z użytkowania.

7. Wszystkie sale są wietrzone przed otwarciem i po zamknięciu klubu, a także w ciągu dnia.

8. W klubie zmniejszono liczbę osób korzystających w jednym czasie do 90 (1 osoba na 10m2).

9. Toalety i sanitariaty są dezynfekowane regularnie co 2h w wyznaczonych do tego przerwach.

10. Dozowniki z płynem do dezynfekcji dostępne są dla klientów m.in. przy wejściu do klubu, w recepcji, w toaletach, przy wejściu na każdą salę treningową, a także zapewnione są spryskiwacze z preparatem do dezynfekcji na każdej sali treningowej.

11. Każdy dozownik został odpowiednio oznaczony płynem, który jest aktualnie w użyciu. Dołączona została również karta informująca o środkach ostrożności.

12. Klienci są informowani o konieczności dezynfekowania każdego sprzętu przed rozpoczęciem i po zakończeniu ćwiczeń. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku sprzęt dezynfekuje personel.

13. Klienci są informowani o konieczności posiadania własnego ręcznika. Brak ręcznika oznacza brak możliwości przystąpienia do treningu.

14. Klienci są informowani o korzystanie w miarę możliwości z własnych mat treningowych.

15. Blat recepcyjny dezynfekowany jest po każdym kliencie, a przy każdym stanowisku może znajdować się jedna osoba.

16. Suszarki nadmuchowe do rąk i włosów pozostają wyłączone. Wyłączona jest z użytku również sauna.

17. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

18. Jeżeli u klienta występują niepokojące objawy choroby podczas korzystania z klubu (takie jak suchy kaszel, gorączka, problemy z oddychaniem), zostanie on jak najszybciej odsunięty od korzystania z klubu oraz poproszony o udanie się transportem indywidualnym
(własnym / sanitarnym) do domu lub oddziału zakaźnego. Zajęcia zostaną wtedy przerwane.

19. Rekomenduje się korzystanie z płatności bezgotówkowych.

20. Podczas treningów personalnych i grupowych korekcje poprawności ćwiczeń wykonywane są tylko za pomocą słownych komunikatów.

21. Zajęcia grupowe nie są skrócone, ale pomiędzy każdą jednostką zajęć wprowadzona jest 15 minutowa przerwa w celu zapewnienia odstępów między grupami, czasu na dezynfekcję sprzętu oraz wietrzenie.